28 marca 2016

Nadzór archeologiczny Tychy

Nadzór archeologiczny Tychy.

Nadzór archeologiczny Tychy.

Niewielka osada, znajdująca się przy szlaku Oświęcim – Mikołów, znalazła w jego sąsiedztwie dogodne warunki do rozwoju. Musiał istnieć już we wczesnym średniowieczu, jednakże znaczenia nabrała nieco później. Pierwszą, znaną nam wzmiankę o Tychach (po łacinie „In Tichi”) odnotowano w protokolarzu pszczyńskim w roku 1467. Chodziło o wydatki rady miejskiej z Pszczyny dla Dominika z Tychów, któremu zapłacono za gonty.

W ciągu kolejnych kilku lat miejscowość rozwijała się. Najprawdopodobniej, około 1500 roku zbudowany został pierwszy kościół drewniany, wspomniany w źródłach pisanych w roku 1529. Dokładnie 100 lat później – bo w roku 1629 – jest wzmianka o Browarze Książęcym w Tychach.

Ród Promniców, władający tą ziemią od roku 1548, zapisał się pozytywnie dla rozwoju Tychów. Jako że miejscowość leżała w centrum puszczy pszczyńskiej, we wzniesionym przez Promniców pałacu (budowa około połowy XVII wieku) utworzono samodzielny urząd leśny.

Nadzór archeologiczny Tychy.

Dzisiejsze Tychy to rozległa miejscowość, w granicach której leży wiele starych wsi, które dziś stanowią dzielnice tyskiego organizmu miejskiego. Do ważnych – z punktu widzenia nadzoru archeologicznego – należą bez wątpienia dzielnice: Cielmice – wieś lokowana w 1374 roku; Paprocany – o których wspomina Jan Długosz. Wieś wymieniana jest już w roku 1450; Stare Tychy – najstarsza część miasta, z kościołem św. Marii Magdaleny; Wilkowyje – udokumentowane wzmianki pochodzą z roku 1287.

Pozostałe dzielnice miasta: Czułów, Glinka, Jaroszowice, Mąkołowiec, Radziejówka, Suble, Śródmieście, Urbanowice, Wartogłowiec, Wygorzele, Zawiść, Zwierzyniec, Żwaków – nie mają takiej bogatej metryki. Niektóre z nich zostały utworzone z niewielkich przysiółków dopiero w XVII wieku, a większość rozwinęła się dopiero w czasach nowożytnych.

W ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski w granicach Tychów wyznaczono 20 stanowisk archeologicznych.

Jeżeli podczas Twoich inwestycji nadzór archeologiczny w Tychach jest Ci niezbędny – dzwoń – 693 21 10 20 lub skontaktuj się Nami w dogodny dla Ciebie sposób.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ