20 lutego 2016

Nadzór archeologiczny Gliwice

Nadzór archeologiczny Gliwice

Gliwice – informacje o nadzorze archeologicznym.

Gliwice w źródłach wzmiankowane są w końcu XIII w., a prawa miejskie uzyskały jeszcze przed rokiem 1276. Położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych, które łączyły Kraków z Wrocławiem, sprzyjało rozwojowi miasta. Do dnia dzisiejszego, Gliwice zachowały w swojej najstarszej części regularny układ ulic, wrzecionowo oplatający Rynek. Uliczki staromiejskie, przecinające się pod kątem prostym, zamknięte są w swej nienaruszonej strukturze, w pierścieniu ulic: Górne Wały i Dolne Wały. W wielu miejscach zachowały się fragmenty murów miejskich, a także pozostałości fosy miejskiej (na Placu Rzeźniczym). Cały układ gliwickiej starówki wpisany jest do rejestru zabytków. W związku z tym, wszystkie prace ziemne muszą mieć zapewniony nadzór archeologiczny, a w niektórych przypadkach, wyprzedzające archeologiczne badania ratownicze.

Nadzór archeologiczny Gliwice

Dziś, w obrębie granic miasta, znajduje się wiele miejscowości, które wcześniej (często już od okresu średniowiecza) stanowiły osobny organizm. Natomiast teraz, funkcjonują one jako dzielnice Gliwic. Na większości z nich wyznaczono w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego różne strefy ochrony dziedzictwa kulturowego, takie jak: strefa „W” – ochrony archeologicznej oraz strefy „OW” – obserwacji archeologicznej.
Potencjalne miejsca, w których można spodziewać się decyzji o konieczności prowadzenia nadzoru archeologicznego to rejony dzielnic Bojków, Brzezinka, Sośnicowice, Wójtowa Wieś, Żerniki.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ.