20 lutego 2016

Nadzór archeologiczny – cena

Koszt nadzoru archeologicznego zawsze kształtowany jest indywidualnie, po rozmowach z inwestorem. Wpływ ma na to zakres prac ziemnych oraz czas ich trwania.

Nie bez znaczenia przy ustalaniu ceny za nadzór archeologiczny jest także miejsce, w którym planowana jest inwestycja. Inaczej bowiem pracujemy w ścisłym centrum staromiejskim o metryce średniowiecznej, gdzie dokumentacja jest z natury rzeczy bardziej szczegółowa oraz spodziewamy się znalezisk w postaci zabytków ruchomych (np. fragmenty ceramiki, przedmioty metalowe, fragmenty kości zwierzęcych itp.). Nieco inny charakter mają prace poza centrami historycznymi miast, np. w strefie OW – obserwacji archeologicznej, gdzie obecność pozostałości archeologicznych jest spodziewana ze względu np. na sąsiedztwo stanowiska archeologicznego.

W ramach ceny za nadzór archeologiczny, Nasza oferta zawiera wykonanie sprawozdania z nadzoru archeologicznego, które to wykonujemy w trzech egzemplarzach. Przekazujemy jeden egzemplarz do właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Drugi egzemplarz do wskazanej w pozwoleniu na nadzór archeologiczny jednostki muzealnej. Trzeci egzemplarz jest dla Ciebie, jako dokumentacja wynikowa z przeprowadzonych przez archeologa prac terenowych.

Jeżeli w Twoim pozwoleniu na budowę jest informacja, iż roboty ziemne wymagają obserwacji połączonej z nadzorem archeologicznym skontaktuj się z Nami.

telefon – 693 21 10 20

mail – targaczewski.b@gmail.com

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ