19 stycznia 2016

NADZÓR ARCHEOLOGICZNY

ARCHEGIS - nadzór archeologiczny

Archeolog – nadzór archeologiczny

Moją specjalnością jest realizacja nadzorów archeologicznych w trakcie prac ziemnych, czy to podczas budowy domów jednorodzinnych, budynków innego przeznaczenia jak i w trakcie prac liniowych (wodociągi, kanalizacja, gazociągi, linie elektroenergetyczne, linie teletechniczne, linie ciepłownicze i inne).

Nadzoruję także, pod kątem archeologicznym, prace ziemne podczas przebudowy czy remontu dróg (korytowanie, poszerzanie, remonty) i wiele innych.

Obowiązek nadzoru archeologicznego, jaki jest nałożony na inwestora/wykonawcę, wynika często wprost z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i bardzo często informację o takim wymogu, znaleźć można w pozwoleniu na budowę.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

Zapisz

Zapisz