19 stycznia 2016

BADANIA ARCHEOLOGICZNE

ARCHEGIS badania archeologiczne

Archeolog – badania archeologiczne

Zdarza się, iż podczas nadzoru archeologicznego zostaną odkryte pozostałości archeologiczne w znacznych ilościach. Może się też zdarzyć, że nie miałeś obowiązku prowadzenia nadzoru archeologicznego, gdyż nie został ten obowiązek nałożony w pozwoleniu na budowę i wtedy, podczas robót ziemnych, znajdujesz „COŚ ZABYTKOWEGO”.

Mogą to być zabytki, takie jak: fragmenty ceramiki, kości zwierzęce, przedmioty żelazne czy nawarstwienia kulturowe o grubości (przykładowo) 1 metra.

Albo drewniana konstrukcja chaty lub studni.

Może to być również pozostałość ceglanego bądź kamiennego muru.

Co wtedy ?

W tym przypadku prowadzę wszelkie niezbędne działania ratownicze i zabezpieczające, z archeologicznymi badaniami ratowniczymi włącznie. Aby harmonogram Twoich prac nadal był aktualny, ustalamy możliwości jednoczesnego prowadzenia badań ratowniczych i robót budowlanych – jeśli to możliwe.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

Zapisz

Zapisz